આર એન્ડ ડી

r&d (1)
r&d (2)
r&d (3)
r&d (4)
r&d (5)
r&d (6)
r&d (7)
r&d (8)
r&d (9)

આર એન્ડ ડી સ્ટાફ : 10

આર એન્ડ ડી માટે મશીનરી / ઉપકરણોAutoટો-સીએડી, નમૂનાનું મશીન, એચપી 360 પ્રિંટર

પ્રોફાઇલ : એક પ્રશિક્ષિત અને અનુભવી એન્જિનિયરિંગ ટીમ અને અદ્યતન ઉપકરણો સાથે, અમારી આર એન્ડ ડી ક્ષમતાઓ ગ્રાહકોની માંગને પહોંચી શકે છે. સંતોષકારક ડિઝાઈનો અને ખર્ચ-કાર્યક્ષમ ઉકેલોનું કાર્ય કરવું એ અમારું અનુસરણ છે. ડિઝાઇનથી લઈને મોટા પાયે ઉત્પાદન સુધીના નવા વિચારો બનાવવાથી લઈને, અમારા આર એન્ડ ડી સ્ટાફ દરેક તબક્કામાં પોતાને સમર્પિત કરે છે.

rd